Miljö & Kvalité

Vårt miljöarbete


Miljö

Miljön är en av våra mest värdefulla tillgångar och en viktig förutsättning för vår verksamhet. Vi satsar sedan många år tillbaka på att ständigt förbättra och utveckla vårt miljöarbete som baseras på kretsloppstanken för en hållbar utveckling. Nybloms är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015. 2017.07.07 Nya regler kring plastpåsar

Information från svenskhandel.

Nya regler kring plastkassar

Sverige har nya regler för plastpåsar i butik. De nya reglerna innebär att du som handlare har en informationsplikt om plastbärkassars miljöpåverkan. 

1. Vad innebär detta för dig som handlare? 

Lagen träder i kraft den 1 juni och då måste du:

  • informera om plastpåsars miljöpåverkan
  • informera om de miljömässiga fördelarna med att minska användningen av plastpåsar
  • informera om åtgärder som kan vidtas för att minska förbrukningen

Informationen till konsumenterna ska innehålla alla tre delar.

I dagsläget finns det inga bestämmelser kring hur du som handlare ska informera dina kunder, det vill säga om det måste ske vid kassan, i butiken eller med text på plastkassarna etc. Detta är alltså upp till varje handlare att själv avgöra.

Om du själv importerar plastkassar är du from 1 januari 2017 skyldig att rapportera förbrukning till Naturvårdsverket

Läs hela artikeln här.