Miljö & Kvalité

Vårt miljöarbete


Som företag vill vi göra vårt för att bidra till en hållbar utveckling. I själva verket vill och kommer vi att göra mycket mer än så. Vi kommer att jobba för att bli bäst i branschen när det kommer till hållbart företagande. I detta begrepp räknar vi självklart in alla aspekter där vi har en påverkan på miljön som sortering, transporter, energi osv. Vi tror dock att vi kan göra än större skillnader genom att lära våra kunder att förbruka mindre och bättre. Vi kommer systematiskt börja ett arbete att tillsammans med våra kunder finna sätt att förbruka mindre material.

Hållbarhet handlar också om att skapa en hållbar miljö på vårt företag där våra medarbetare, kunder och leverantörer trivs.

Vi arbetar kontinuerligt för att ge våra kunder kvalitet – i varje led! På såväl varor som tjänster!

Nybloms Papper AB är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och sedan 2019 även arbetsmiljöcertifierade enligt 45001:2018.

  
Våra miljömärkningar hittar du information om här:
https://www.nybloms.se/miljo/miljomarkning

Miljö & Kvalité

2017.07.07 Nya regler kring plastpåsar

Information från svenskhandel.

Nya regler kring plastkassar

Sverige har nya regler för plastpåsar i butik. De nya reglerna innebär att du som handlare har en informationsplikt om plastbärkassars miljöpåverkan. 

1. Vad innebär detta för dig som handlare? 

Lagen träder i kraft den 1 juni och då måste du:

  • informera om plastpåsars miljöpåverkan
  • informera om de miljömässiga fördelarna med att minska användningen av plastpåsar
  • informera om åtgärder som kan vidtas för att minska förbrukningen

Informationen till konsumenterna ska innehålla alla tre delar.

I dagsläget finns det inga bestämmelser kring hur du som handlare ska informera dina kunder, det vill säga om det måste ske vid kassan, i butiken eller med text på plastkassarna etc. Detta är alltså upp till varje handlare att själv avgöra.

Om du själv importerar plastkassar är du from 1 januari 2017 skyldig att rapportera förbrukning till Naturvårdsverket

Läs hela artikeln här.