Historia

Historia

Allt började 1928.
Bröderna Helge, Tage och Folke Nyblom bestämde sig  för att starta egen verksamhet. Företaget startade i Kalmar på Norra Långgatan 22 med att handla med papper i olika former. Året därpå flyttade företaget till Kaggensgatan och nu började affärerna ta fart ordentligt, 1930 övertogs Eklundska Bokbinderiet och verksamhetsområdet utvidgades. Fyra år senare var det dags att flytta igen, och nu tillbaka till Norra Långgatan.
Vid den här tiden hade tårtkartonger med specialtryck blivit Nybloms stora produkt och fyra gånger om dagen gick firmacykeln till Sockerbagaren på Ängö för att klara leveranserna. Men Nybloms var inte nöjda med detta, de var lyhörda för marknadens nya krav som kom efter krigsslut och depressioner och med den nya framtidstron blev suget efter presenter och kläder mycket stort. Det var därför naturligt att Nybloms anpassade sig och försåg marknaden med present- och klädkartonger. Sverige gick mot högkonjuktur och konsumtionen ökade lavinartat, Nybloms expanderade och fanns hela tiden där och levererade förpackningar av alla de slag.
I början av sjuttiotalet var det så dags för nästa generation att ta över. Helge Nybloms söner Lars och Ulf tog över och utvecklade genast en grossistverksamhet som än idag är basen i Nybloms Papper. I slutet av sjuttiotalet såldes kartongtillverkningen för att kunna ägna mer tid åt att expandera grossistverksamheten. Detta innebar att det snart blev dags att flytta igen. 1993 flyttade Nybloms in i nybyggda och välplanerade lokaler på Propellervägen i Kalmar.